TEMS CellPlanner

TEMS CellPlanner 9.1

Mentum CellPlanner là một cấp cao radio mạng giải pháp thiết kế
Người dùng đánh giá
4.5  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
9.1.0.95 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Mentum CellPlanner là một cấp cao radio mạng giải pháp thiết kế. Nó cung cấp cao cấp tính và optimization khả năng để tiết kiệm thời gian và tiền trong mạng triển khai.
Mentum CellPlanner hỗ trợ GSM/GPRS/EDGE, WCDMA với HSPA/EUL và MBMS, WiMAX, và LTE công nghệ.
Mentum CellPlanner là một công cụ tối tân cho thiết kế, cất cánh, và optimization của hành động, radio mạng. Mentum CellPlanner cung cấp cao cấp tính và optimization khả năng để tiết kiệm thời gian và tiền trong mạng triển khai của 2G, 2.5G, 2.75, 3G, WiMAX, và LTE mạng.
Mentum CellPlanner được xây dựng trên thập cà phê sân ga và được thiết kế cho hạng-đang dẫn độ chính xác và tốc độ chuẩn bị kế hoạch và optimization nhiệm vụ. Nó là một đồ họa và dễ-dùng PC dựa vào công cụ.
Thương mại
Thông tin được cập nhật vào: